Despre noi

Asociaţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului – AEPADO este o organizaţie
non-guvernamentală și non-profit al cărei scop este promovarea şi apărarea tuturor drepturilor omului
(civile, politice, economice, sociale și culturale) la nivel național și European.
De asemenea, AEPADO este o platformă de acțiune cu și pentru tineri, care promovează tineri
talentați în toate domeniile de activitate.
Principalele noastre activități: educație și formare profesională (în școli, licee, universități,
instituții publice și private), organizare de evenimente (dezbateri, conferințe, seminarii, ateliere,
cursuri, mese rotunde), organizare și facilitarea de întâlniri ale factorilor decizionali la nivel
național și european (în domenii precum: educație, politici de tineret, politici sociale, minorități,
drepturile omului în general), cercetare, editare de publicații pe tematica drepturilor omului,
schimburi de tineret, advocacy, activități caritabile, consiliere juridică, mediere, implementarea
de proiecte naționale și europene.
Principalele teme ale proiectelor și activităților noastre: drepturile omului (romi și persoane
reprezentând minorități, femei, copii, persoane cu dizabilități, persoane expuse riscului de
excluziune socială, etc); minorități; egalitatea de șanse; rasism și discriminare; dialogul
intercultural; dialogul inter-generațional; prevenirea și reducerea violenței (domestice, împotriva
copiilor, împotriva femeii); prevenirea și reducerea consumului de droguri; politici de tineret;
cultură; protecție și asistență socială.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options