Doi La Sută

Teoretic, campania 2% prevede ca începând cu anul fiscal 2008 contribuabilii au posibilitatea de a
decide direcția unei sume reprezentând pana la 2% din impozitul pe venitul net anual. În conformitate
cu prevederile art. 57 și art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completările ulterioare, suma redirecționată este destinată entităților non-profit.
Practic, prevederea 2% este un mecanism de transparență fiscală prin intermediul căruia contribuabilii
persoane fizice pot să direcționeze 2% din impozitul lor pe venit catre o organizație
neguvernamentala.

FORMULAR 230 – [descarcă] – pentru venit doar din salariu –
FORMULAR 200 – [descarcă] – alte venituri în afara salariului –

Completaţi un singur formular, în două exemplare.

Pentru VENITURI DIN SALARIU: completaţi cu datele de identificare (pct. I) şi semnatura formularul 230. Restul rubricilor nu sunt obligatoriu a fi completate (se completează doar dacă este cazul).
Pentru ALTE VENITURI ÎN AFARA SALARIULUI: trebuie completat formularul 200, citind cu atenţie instrucţiunile de mai jos, la toate capitolele aferente tipului de venit obtinut.

Depuneţi formularul DIRECT la registratura organului fiscal sau trimiteţi formularul PRIN POŞTA, cu scrisoare recomandată, la Administraţia Finanţelor Publice a localităţii de domiciliu (potrivit legii este acceptată si adresa unde locuieşte efectiv deponentul, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în Romania) sau la Administraţia Finanţelor Publice corespunzatoare sursei de venit (de ex. adresa companiei/instituţiei angajatoare).
Datele Asociaţiei Europene Pentru Apărarea Drepturilor Omului de completare a formularelor sunt urmatoarele:

Denumire entitate nonprofit: ASOCIAŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI
Cod de identificare fiscala a entitatii non-profit: 23249117
Cont bancar (IBAN): RO45RZBR0000060012000617

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options