Observatori internationali

Grupul de Observatori Internaționali este format din experți cu o vastă experiență în activitatea de
observare și monitorizare a alegerilor și a proceselor democratice în cadrul unor misiuni
internaționale desfășurate de către OSCE, ONU, Uniunea Europeană și alte organizații
internaționale.
Obiective:
– dezvoltarea unei baze de date cu persoane bine pregatite, apte pentru misiuni externe;
– promovarea observatorilor internaționali AEPADO la cât mai multe misiuni organizate de UE,
ONU, OSCE si organizații internaționale;
– cooperarea cu alte organizații guvernamentale și neguvernamentale, interne și internaționale, în
domeniile de interes comun.

Activități:
– participarea la misiuni externe sub egida unor organizații internaționale (UE, ONU, OSCE și
altele);
– organizarea de cursuri și participarea la cursuri de pregătire a observatorilor, pe diverse domenii,
în țară și în străinatate;
– organizarea de schimburi de experiență și seminarii cu observatorii internaționali AEPADO, după
fiecare misiune externă.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options