Proiecte

Proiectul “Împreună pentru schimbare - Un pumn strâns nu poate da mâna cu cineva„ (2015-2016).

Este co-finanțat prin Programul RO20 ”Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de
sex”, pentru care Ministerul Justiției este Operator de Program, din cadrul Mecanismului
Financiar Norvegian 2009 – 2014. Proiectul este implementat de AEPADO (în calitate de
promotor de proiect) în parteneriat cu Asociația UNIT și se desfășoară în următoarele județe din
Regiunea Centru: Brașov (Săcele si Tărlungeni), Covasna (Ojdula), Harghita (Cozmeni și
Secuieni), Mureș (Sânpaul si Ogra), Alba (Sebeș), Sibiu (Iacobeni si Dumbrăveni).
Proiectul se adresează persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, care se află în risc de
excluziune socială sau sunt deja excluse din mediul social. Astfel, grupul țintă din proiect este
format din 1500 persoane apaținând grupurilor vulnerabile (din 10 comunități cu pondere mare
de romi, din regiunea de Centru) ce vor lua parte la sesiunile de informare și 150 persoane
(100 de femei și 50 de copii), victime ale violenței domestice, care vor beneficia de consiliere
socială și programe de socializare și creșterea stimei de sine.
Obiectivul general al proiectului constă în reducerea fenomenului de violență împotriva
femeilor, prin desfășurarea unei campanii de conştientizare și sensibilizare a cetăţenilor asupra
existenţei fenomenului de violenţă domestică în regiunea de Centru, pe o perioadă de 12 luni.
Activități: 20 de sesiuni de informare/ evenimente stradale – tip caravană unde vor participa
peste 1500 de persoane de etnie romă; 2600 de materiale informative (afișe, broșuri, pliante);
6 reprezentații de Flashmob, câte una în fiecare județ de implementare; 30 de experiențe
(colectate) trăite de victimele ale violenței domestice din cele 10 comunități cu pondere
mare de romi; 24 de difuzări prin intermediul mass-media – mesaje împotriva violenței
domestic; 2 articole în presa scrisă locală; 150 persoane consiliate (100 de femei și 50 de
copii, victime ale violenței domestice), de către un psiholog și integrate într-un program de
socializare și de creștere a stimei de sine; un sondaj de opinie, al cărui obiectiv constă în
realizarea unui studiu ce reflectă gradul de cunoaștere de către romi a existenței legii privind
violența în familie în vigoare în România; un film de scurt metraj ce va conține experințele
trăite de victimile violenței domestice; 6 grupuri informale pentru drepturile femeii înființate
în cele 6 județe; o conferinţă finală pentru mediatizarea rezultatelor și schimb de bune practici
și experiență cu parteneri (ONG-uri) din Norvegia.

Proiectul european TESLA - Către Politici Europene & Bune practici pentru sprijinirea
aplicării la nivel local a conceptului de „multilevel governance” (2015-2016)

Co-finanțat de UE, prin Programul „Europe for Citizens”, cu parteneri din 7 țări: Estonia, Cipru, Italia,
Portugalia, România, Rep.Macedonia, Spania.
Activități: crearea unui ghid de bune practici, workshop-uri internaționale, cercetare, schimburi
internaționale de experiență între parteneri din mediul public și privat din cele 7 țări, publicații.

Proiectul național „Să construim împreună o lume egală” (2015-2016)

Implementat de AEPADO în parteneriat cu institutii publice (ex: școli și centre speciale pentru
copii și tineri cu dizabiltăți, directii generale de asistență socială și protecția copilului, unități de
învățământ, etc), finanțatori și sponsori din mediul privat, ONG-uri, mass media.
Activități: concursuri pe tematica drepturilor omului, non-discriminării și egalității de șanse,
evenimente (seminarii, workshopuri, conferințe) în unități de învățământ (nivel primar, gimnazial,
liceal), gradinițe, creșe.

Să creștem împreună: mâncăm sănătos, facem sport și învățăm! (2013-2015)

Implementat de AEPADO în parteneriat cu institutii publice (ex: Ministerul Educatiei Nationale, directii generale de asistenta sociala si protectia copilului, primarii, unitati de invatamant, etc), finantatori din mediul privat, ONG-uri, mass media.
Activități: evenimente publice pe teme de drepturile omului si UE (seminarii, workshopuri, concursuri, conferinte) in unitati de invatamant (nivel primar, gimnazial, liceal), gradinite, crese.

Să ajutăm ÎMPREUNĂ! (2013-2015)

Implementat de AEPADO în parteneriat cu ONG-uri din tara si strainatate, institutii publice (ex: Primaria Municipiului Bucuresti, primarii, directii generale de asistenta sociala si protectia copilului, etc), finantatori din mediul privat, mass media.
Activități: evenimente publice (conferinte, ateliere, seminarii, cursuri), activitati caritabile in centre de plasament, case de copii, camine de batrani, crese, gradinite.

Conflicte, mass media și drepturi: campanie de conștientizare pentru cultura și identitatea romilor (2012 – 2014)

Co-finanțat de UE, prin Programul „Fundamental Rights and Citizenships”.
Activități: cercetare, training-uri naționale și internaționale, seminarii, workshop-uri, conferințe, schimburi internaționale de bune practici, studii și publicații.

JUMIGG – Tineri multiplicatori împotriva violenței (2011 – 2013)

Co-finanțat de UE, prin Programul Daphne. În cadrul proiectului un grup de tineri au beneficiat de formare profesională cu scopul de a deveni „tineri multiplicatori împotriva violenței“ și au primit burse (alocații financiare) pentru participarea activă în cadrul proiectului.
Activități: workshop-uri, training-uri, conferințe, cercetare, perioade de practică pentru tinerii multiplicatori (pe parcursul cărora au ocazia să își implementeze propriile idei de proiect și activități), schimburi internaționale de bune practici.

EURO-CHANTIERS: crearea de programe de educație pentru dezvoltare (2007-2010)

Co-finanțat de UE, prin programul Europe-Aid.
Activități: seminarii și alte evenimente la nivelul celor 41 de județe din România, au fost traduse noi manuale de educație pentru dezvoltare, au beneficiat de formare profesională cadre didactice și tineri (elevi și studenți).

The Politics and Youth Culture (2009)

Co-finanțat de National Dutch Youth Agency.
Activități: training-uri naționale și internaționale, schimburi internaționale de bune practici, studii, publicații.

E viața Ta, TU contezi! Formare de rețele de facilitatori de dezvoltare comunitară pentru comunitățile locuite preponderent de romi

Co-finanțat de Agenția Națională Pentru Romi, Guvernul României (2012-2013).
Activități: crearea unei rețele naționale de facilitatori de dezvoltare counitară, training-uri la nivel județean de formare de facilitatori de dezvoltare comunitară (persoane de etnie romă și nu numai care sunt implicate în activitatea comunităților rome), cercetare, studii, publicații.

Buturuga mică răstoarnă carul mare (2009)

Proiect Phare, implementat de Centrul de Resurse pentru Participare Publică – Ce-Re.
Activități: seminarii (pe teme de lobby, advocacy), campanii de advocacy, cercetare, publicații.

Dezvoltarea capacității ONG-urilor locale de monitorizare anticorupție și de exercitare a dreptului de acces la justiție (2009)

Proiect Phare, finanțat de CEE Trust și implementat de Centrul de Resurse Juridice. În cadrul proiectului AEPADO a monitorizat activitatea Primăriei Sectorului 2 în domeniul achizițiilor publice.

Fii conștient, NU dependent! (2008-2010)

Implementat de AEPADO în parteneriat cu ministere și alte instituții publice (ex: Ministerul Educației și Sortului, Agenția Națională Antidrog), ONG-uri, mass media, posturi radio, partneri privați.
Activități: peste 40 evenimente naționale și internaționale (conferințe, seminarii, dezbateri, campanii de diseminare și conștientizare, școli de vară, forumuri) cu peste 4500 beneficiari la nivel național; cercetări, studii (statistici); concursuri naționale și internaționale cu premii; realizarea primului ghid on-line antidrog.

Dialog fără frontiere (2008-2010)

Demarat în cadrul Anului European al Dialogului Intercultural 2008 cu parteneri; instituții publice, ministere, ONG-uri, mass media locală și națională, posturi radio, parteneri privați.
Activități: concursuri și evenimente cu peste 500 beneficiari; peste 200 tineri au primit premii la concursurile naționale și internaționale organizate în cadrul proiectului, respectiv 12 concursuri (pentru promovarea tinerilor talentați și a activităților interculturale) pe teme precum: eseu, creație literară, interpretare muzicală, streetdance, dansuri tradiționale, improvizație, teatru, film, grafică.

Retro Foto (2009)

Organizat în cadrul Anului European al Creativității și Inovării 2009.
Activități: ateliere de creativitate și fotografie, seminarii, concursuri de fotografie cu premii.

Literatura Altfel (2009)

Organizat în cadrul Anului European al Creativității și Inovării cu scopul de a promova studiul literaturii într-o manieră non-formală, interesantă și atractivă pentru tineri.
Activități: seminarii și diverse evenimente în parteneriat cu școli, licee, univeristăți, ONG-uri, reviste locale și naționale.

Visul planetei albastre (2009)

Organizat în cadrul Anului European al Creativității și Inovării cu scopul de promova dreptul la un mediu înconjurător sănătos.
Activități: seminarii și activități în parteneriat cu școli și licee din România și UE, concursuri de creativitate și inovativitate (secțiuni: creație literară, creație plastică și creație MultiMedia).

Urban Move (2009)

Organizat în cadrul Anului European al Creativității și Inovării cu scopul de a promova “street dance” ca formă de activitate culturală și de dezvoltare pentru tineri.
Activități: ateliere de creativitate și street dance, concursuri cu premii.

Evoluția speciei umane: evoluționism, creaționism sau darwinism? (2009)

Organizată în cadrul Anului European al Creativității și Inovării și a Anului Charles Darwin cu scopul de a promova dreptul la dezvoltare și acces la știință.
Activități: seminarii, workshop-uri, concursuri cu premii.

Workshop-urile de creativitate artistică ACT ART (2009)

De promovare a Anului European al Creativității și Inovării prin artă și creație.
Activități: ateliere de creativitate și artă pentru tineri, concursuri cu premii.

Jurnalismul ARTfel (2008-2009)

In cadrul căruia au fost organizate training-uri pe teme de jurnalism pentru elevi și concursuri cu premii.

Crăciunul în sufletul copiilor (2008-2015)

În cadrul căruia s-au organizat activități caritabile în centre de plasament cu ocazia sărbătorilor de Crăciun.
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options